• Bedrijfsbezoek Trioliet te Oldenzaal

  09 juli − Bedrijfsbezoek Trioliet te Oldenzaal Lees verder

 • Week van de binnenstad

  21 maart − Week van de binnenstad Lees verder

 • Facelift De Vijfhoek

  05 februari − De Vijfhoek wordt eindelijk verbouwd. Jarenlang was de Vijfhoek een doorn in het oog voor alle Oldenzalers, maar zeker ook voor toeristen en bezoekers. De gemeente heeft het initiatief genomen en de eigenaren van de Vijfhoek (Unibail Rodamco en de WBO) geprikkeld eindelijk actie te ondernemen. Veel mensen vragen zich af waarom de Vijfhoek niet wordt afgebroken. Dat is simpel, dat kost op dit moment veel te veel geld. Er staat 96 huizen boven de Vijfhoek die samen met het winkelcentrum een grote waarde hebben, het is veel te duur om dat nu allemaal af te breken. Aan de plannen kleeft wel een nadeel, namelijk dat de ingang van de Vijfhoek aan de Deurningerstraat dicht gaat. Het lijkt een gedane zaak, dus des te meer moeten we aandacht besteden aan de te ontstane situatie in de Deurningerstraat, maar ook die in de Steenstraat. Er wordt nu een traject opgezet om het karakter van deze straten te herzien, zodat het toch levensvatbare straten blijven. De VVD zal zeker in gesprek gaan met de ondernemers om over deze situatie te praten. Toch denken wij dat het afsluiten van de ingang geen hele nadelige gevolgen hoeft te hebben, maar dan moet er wel iets anders gaan gebeuren met deze straten. Het geheel overziend zijn we heel blij dat de Vijfhoek grondig wordt verbouwd, want dat is zeer positief voor de winkelstad Oldenzaal! Lees verder

 • Welkom bij de VVD Oldenzaal

  27 augustus − Welkom op onze website. De VVD Oldenzaal vertegenwoordigt het liberale gedachtengoed in Oldenzaalse politiek. De VVD steunt ondernemende mensen die iets van hun leven willen maken. De VVD wil een kleine en effectieve overheid die zorgt voor een veilig Oldenzaal waar iedereen zo veel mogelijk de ruimte heeft voor eigen initiatief. De VVD werkt aan goede bereikbaarheid, gezonde financien, beperkt houden van de lokale lasten, een gezonde economie met zo veel mogelijk werkgelegenheid en een bruisende stad! Oln'zel, du bis mie alles weerd! Lees verder

 • Derde afvalbak voor 3 kilo extra afval - waar zijn we mee bezig?

  16 juni − Het College van B&W wil perse het Diftar systeem invoeren en een derde afvalbak introduceren. Inmiddels zijn de cijfers van nascheiding door Twence verwerkt en wat wij als VVD al voorspeld hebben, blijkt de waarheid. Nascheiding levert veel meer op dan welk bronscheidingssysteem dan ook. Lees verder

 • Afvalbeleid moet gebruik maken van de modernste technologie

  03 juni − Afvalbeleid volgens de VVD: duurzaam dankzij gebruik van de modernste technologie Huidige situatie Een huishouden in Oldenzaal produceert jaarlijks ca 500 kg huisafval. Bij het aanbieden van dit huisvuil wordt ca 60% reeds gescheiden (gft, oud papier, glas, plastic, chemische middelen). De overige 40% (200 kg per huishouden per jaar) wordt verbrand. Doel is deze 40% terug te brengen. Lees verder

 • VVD stelt schriftelijke vragen over voorgenomen gebedsoproep fatih moskee Oldenzaal

  02 april − De Oldenzaalse VVD fractie heeft vragen gesteld aan het College van B&W over de voorgenomen openbare gebedsoproep van de Fatih Moskee. Als VVD hebben we vooral onze vraagtekens bij nut en noodzaak van de gebedsoproep. We vragen ons namelijk sterk af hoeveel leden van de Fatih Moskee daadwerkelijk bereikt worden met de gebedsoproep. En als dat een beperkt aantal blijkt te zijn, hoeveel zin heeft het dan om deze dagelijkse oproep te doen? Als gemeente hebben we wel iets te zeggen over de intensiteit, dus de geluidssterkte, van de oproep. Het kan naar onze mening nooit de bedoeling zijn om de geluidssterkte dusdanig te maken, dat de oproep in heel Oldenzaal te horen is. Lees verder