Verbreden A1

We weten nog niet hoe en wanneer dit zal gaan gebeuren, maar in ieder geval is in het regeerakkoord opgenomen dat er meer geld wordt uitgetrokken voor de verkeersader van de Randstad naar Oost Nederland. Het lijkt er dus sterk op dat onze lobby geslaagd is! #regeerakkoord
Tekst regeerakkoord:
We zetten de extra financiƫle middelen met name in om de grootste resterende knelpunten uit de NMCA aan te pakken. Specifiek gaat het om A4, A7, A15 in de Randstad en de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden (A1, A2, A12, A28 en A58). De aansluiting tussen het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet wordt verbeterd via afspraken met provincies en gemeenten over de besteding en verantwoording van infrastructuurgeld.