Algemene Beschouwingen Oldenzaalse VVD 2017

De Oldenzaalse VVD vindt dat er best goede dingen zijn gedaan maar helaas zijn er ook veel zaken blijven liggen. Zelfs met een tien zal de Oldenzaalse VVD dit college nooit over laten gaan...

 

Voorzitter,

Vorig jaar werd de Oldenzaalse VVD tijdens de begrotingsbehandeling getrakteerd op een oorvijg. Een prachtig oud Nederlands woord wat door TC Tubantia nieuw leven werd ingeblazen. Een oorvijg van onze grootste partij omdat we schijnbaar te negatief waren. Voor ons aanleiding voor wat fact checking. Want positiviteit of negativiteit kun je toch echt alleen maar bewijzen wanneer je objectief kijkt naar ons stemgedrag in de afgelopen 3,5 jaar. En wat blijkt, de Oldenzaalse VVD stemde in 93% van alle voorstellen in met het Collegevoorstel. Dat klinkt ons vrij positief in de oren. Sterker nog, dat is zelfs meer dan één van de coalitiepartijen, en dat geeft wat ons betreft pas echt te denken. Ik geef de oorvijg vandaag dus graag door. Al moet ik de Raad wel alvast waarschuwen, want de onderwerpen waar we vorig jaar negatief over waren, zijn helaas in onze ogen niet verbeterd.

 

Deze Raadsperiode zit er bijna op. De begroting ziet er goed uit. Er zijn weer zwarte cijfers en het meerjarenperspectief is positief. Er is zelfs een kleine ruimte voor nieuw beleid. Maar zijn het nu de harde cijfers die bij ons beklijven of het gevoel dat het nog beter had gekund. Bij ons is het helaas dat laatste. Want de Oldenzaalse VVD is er van overtuigd dat dit College meer uit deze periode had kunnen halen. Het lijkt er haast op dat na het presenteren van het Coalitieakkoord de oogkleppen zijn opgedaan en er niet verder is gekeken dan dit Coalitieakkoord lang is. Wat ons betreft heeft dit College geen uiterste inspanning heeft gedaan om ook het laatste restje daadkracht uit het beleid te persen.

 

Dit College is aan de slag gegaan met een zeer groene insteek. Groene mist noemde ik dit in 2014. Een College met een geloof in een duurzame samenleving en zelfs met een ambitieus plan. We zouden immers bij de top 25 duurzame gemeenten van Nederland gaan horen. Als je zulke doelen stelt, dan verwacht je daadkracht en elan op deze portefeuille. Dan verwacht je een voortvarende start om onze eigen energie te gaan opwekken. Het eerste wat in ons zou opkomen is het zo snel mogelijk aanleggen van zonnepanelen in de openbare ruimte en een College dat zich hard maakt voor de komst van windmolens. Niets is minder waar. De zonnekaart met ideale locaties voor zonnepanelen kwam er pas na 3,5 jaar. Ik herhaal: pas na 3,5 jaar. De zonnepanelen op het stadhuis lagen er pas na 3 jaar.

 

En de lobby bij de provincie blijkt boterzacht te zijn. Het College zal zich ongetwijfeld verdedigen met de zonneprojecten die de laatste maanden links en rechts oppoppen, een soort slotoffensief van de Oldenzaalse duurzaamheidsinspanningen. Het lijkt allemaal erg mooi, maar eigenlijk hadden we al 3 jaar langer kunnen en moeten profiteren van onze zonnepanelen. Saillant detail is dat al die mooie projecten op bedrijfsdaken liggen......van VVD ondernemers.

 

Voorzitter, het is teleurstellend om te zien dat een ambitie om bij de top 25 duurzame gemeenten van Nederland te horen al snel de kast in gaat omdat de meetmethode niet meer actueel is. Ik moet de wethouder van Duurzaamheid wel nageven dat ze wel haar verantwoordelijkheid heeft genomen en niet zoals haar partijgenoot Jesse Klaver al vooraf met de staart tussen de benen is vertrokken. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. Het stellen van een ambitieus doel betekent ook dat je met de billen bloot moet als het niet lukt. In de begroting staat nog steeds dat we de ambitie hebben om bij de 25 meest duurzame gemeenten te horen, maar we weten allemaal dat we de doelstelling nooit meer kunnen realiseren. Voorzitter, dit is politiek gebroddel in optima forma. En juist dit gebroddel is er de oorzaak van dat we qua duurzaamheid veel meer stappen hadden kunnen zetten. Er had veel en veel meer ingezeten en dat is een trieste conclusie van 4 jaar groen beleid. De groene mist is helaas nooit opgetrokken.

 

Die oogkleppen gelden wat ons betreft ook voor ons afvalbeleid. In de begroting vinden we alleen subjectieve superlatieven over onze afvalscheiding. Afvalscheiding die we vandaag kunnen afdoen als verplichte bezigheidstherapie. Als de gedetineerde die ijverig wasknijpers maakt. Want ja, onze afvalscheiding is omhoog gegaan. Dan kon immers niet anders met een ordinaire financiele prikkel. Maar de experts buitelen over elkaar heen om aan te geven dat dit afvalbeleid geen enkele invloed heeft gehad op een beter milieu. Zelfs na het bekend worden van al deze onderzoeken geeft het College geen krimp. Het houdt krampachtig vast aan de doelstellingen om ons afval te scheiden, tegen beter weten in. Het enige dat het College aan ons kwijt wil, is een sigaar uit eigen doos. Want de afvalstoffenheffing gaat fors omlaag voor de burgers.

 

Het is alleen jammer dat dit niets te maken heeft met gemeentelijk beleid, maar alles met het superdividend van Twence dat niet meer hoeft te worden uitgekeerd. Voorzitter, wij hebben nog een aantal vragen aan de wethouder. Want wat heeft Diftar nu feitelijk opgeleverd en wat heeft het ons gekost? Wanneer ontvangen onze inwoners de tussenstand van de grijze bak? En wanneer ontvangt de Gemeenteraad die? Hoeveel gaat het minder legen van de grijze bak de gemeente nog kosten? Of worden deze kosten doorgeschoven naar een volgend College? In dat laatste geval wordt het de hoogste tijd dat een volgend College deze zinloze bezigheidstherapie afschaft en weer ouderwets service gaat verlenen aan de Oldenzalers.

 

Die service is een klein stapje naar een andere doorn in ons oog. Het groenbeleid. Voorzitter, er is al veel over gezegd en geschreven. Maar heel eerlijk, wil dit College Oldenzaal nu werkelijk zo achterlaten? De oogkleppen zijn blijkbaar erg letterlijk in dit geval, want wij kunnen ons niet voorstellen dat iemand deze C-status werkelijk acceptabel vindt. Oh ja, over 12 jaar is de investering in een slechter groenbeleid terugverdiend. Maar ik schat in dat dit beleid binnen die 12 jaar al wordt ingeruild voor fatsoenlijk groen in Oldenzaal.

 

Oogkleppen waren er ook voor de ondernemers in de binnenstad. Eindelijk lukte het een groep ondernemers en ambtenaren om een voorstel te maken wat op de steun kon rekenen van vrijwel de gehele binnenstad. Op zich een prestatie van formaat bij deze zeer diverse doelgroep. Een plan om onze binnenstad aantrekkelijker te maken, om meer mensen naar binnen te halen. De ondernemers schetsten 3 heldere scenario’s, waarvan ze er eentje kozen: de eerste twee uur gratis parkeren. En dan gaat het mis, gruwelijk mis. Het College weet zich geen raad met de financiële consequenties van dit plan, namelijk een tekort van 500.000 euro. En ja, de wethouder Financien kan ons nog 500.000 keer uitleggen dat de gemeente geen winst maakt, maar wij kunnen echt heel goed hoofdrekenen. Want wat zou er gebeuren als we de parkeertarieven zouden verdubbelen? Ja, dan zouden we meer over houden. Dus andersom geldt hetzelfde. Om de hete aardappel te omzeilen bedacht het College er 13 varianten bij. Niet samen met de ondernemers, want die hebben sinds hun plan nooit meer iets van het College vernomen.

 

Wat is de reden dat het College deze 13 varianten heeft bedacht en wat heeft het maken van die varianten eigenlijk gekost? En wanneer we het hebben over echt tot het uiterste gaan om Oldenzaal beter te maken. Waarom heeft het College zich op geen enkele manier ingespannen om dit plan uit te voeren? Waarom heeft het College nooit willen nadenken over een goedkopere manier van handhaving? Of over een bezuiniging op een ander taakveld? En wanneer gaat het College weer in gesprek met de ondernemers? Burgerparticipatie is een groot goed, maar op deze manier wordt het nooit wat. Waarom denken we niet wat meer zoals de gemeente Schagen, die alleen nog beleid uitvoeren dat ten gunste komt van haar inwoners? Voorzitter, op het gebied van burgerparticipatie zijn deze periode geen stappen voorwaarts gemaakt en dat is buitengewoon jammer.

 

Maar wees niet bang, er zijn ook hele goede dingen gebeurd. Onze aanpak van de WMO is succesvol geweest. We zijn een voorbeeld voor andere gemeenten en dat is een prestatie van formaat. Maar ook hier is het belangrijk dat we doorpakken. Doorpakken op bijvoorbeeld de informatievoorziening binnen het Maatschappelijk Plein, die nog altijd teveel doordrongen is van overbodige Privacy wetgeving. De regel moet zijn dat er niets uit het Maatschappelijk Plein naar buiten komt, maar binnen het Plein moet informatie gedeeld worden om de cliënten optimaal te kunnen ondersteunen. Kan de wethouder aangeven welke stappen er op dit punt genomen zijn en worden? We zijn er nog niet, want wat is de stand van zaken met betrekking tot de herindicaties? Dit zou volgens plan in december klaar moeten zijn, maar ons bereiken geluiden dat dit niet gehaald gaat worden met alle gevolgen van dien. Waar we ook nog een grote uitdaging hebben is met het aantal bijstandsgerechtigden in Oldenzaal. Volgens de begroting loopt het aantal op, maar de wethouder meldde ons in het politiek forum dat deze cijfers niet kloppen. Wat zijn de juiste cijfers? Recent brachten wij een bezoek aan Meesterwerk, een prachtig initiatief om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer perspectief te bieden. Tot onze schrik hoorden we dat er vrijwel alleen mensen uit Enschede, Almelo en Hengelo actief zijn bij Meesterwerk. Waar zijn de kandidaten uit Oldenzaal? Kan de wethouder uitleggen waarom er geen Oldenzalers actief zijn bij Meesterwerk?

 

Op sportgebied is er veel gebeurd, met name waren er veel investeringen. Ik denk aan de nieuwe velden van Quick en natuurlijk de revitalisering van sportcluster Vondersweijde. Ook zijn de eerste stappen gezet richting privatisering. Kan de wethouder aangeven wat de status daarvan is?

 

Ook in ruimtelijk opzicht is er veel gebeurd. De Rotte Kiezen zijn verdwenen als sneeuw voor de zon. En dat zonder al te veel poespas, gewoon schouders eronder en doen. Nu nog die rotte kies die ons het meest pijn doet van alle rotte kiezen. Die kies met die 5 wortels. Het zou ons een zeer groot goed zijn wanneer de eerste van die 5 wortels zo snel mogelijk wordt getrokken. Want ook met dit dossier heeft het College de binnenstadsondernemers tot nu toe weinig tot geen plezier gedaan. Oldenzaal staat op plaats 5 van leegstand van winkelcentra. Gelukkig bereikte ons vorige week het geweldige bericht dat Unibail Rodamco toch open staat voor sloop van de poot Deurningerstraat-Vijfhoek. Voorzitter, laat deze kans niet door uw vingers glippen en pak snel door. En misschien lukt het nog wel voor 21 maart. U doet Oldenzaal en de Oldenzaalse ondernemers er een groot plezier mee. De eerste stap naar de terugkeer van het oude stratenpatroon en een grote stap naar het verminderen van onze leegstand. Hoe we dat moeten financieren? Ik kom later met een voorstel.

 

Waar u de ondernemers in de binnenstad wel een plezier mee hebt gedaan, en de Oldenzaalse VVD vanzelfsprekend ook, is de komst van de binnenstadsmanager. Er komt weer schwung in de binnenstad, er komt lijn in de activiteiten en plannen en er komt meer draagvlak. Het kan niet anders dat hier snel veel meer resultaten uit gaan voortvloeien. Wij willen dan ook voorstellen om de proefperiode met minimaal 2 jaar te verlengen en om de binnenstadsmanager meer uren te geven. In dit kader dienen wij mede de motie Stadsnoabers in.

 

Ook de Accountmanager bedrijven is een schot in de roos geweest. Jarenlang hadden MKB bedrijven geen duidelijk aanspreekpunt in het stadhuis en was de gang naar het stadhuis vaak die van het kastje naar de muur. Dat is in 2 jaar tijd compleet veranderd.

 

 

 

Er is een aanspreekpunt, er is iemand die weet wat er speelt bij het Oldenzaalse bedrijfsleven en iemand die fungeert als netwerkmanager, trends in kaart brengt en die terugvertaalt naar de beleidsmakers. Vanzelfsprekend moet de Accountmanager bedrijven een vaste positie worden binnen ons ambtenarenapparaat. En wellicht is deze aanpak een voorbeeld voor andere beleidsterreinen.

 

Verheugd zijn we ook met de komst van het mobiele burgerloket. Met creativiteit en daadkracht is een mooie oplossing bedacht om ouderen die niet meer zelf naar het stadhuis kunnen toch in staat te stellen om een paspoort of ID kaart aan te vragen en daarmee ook op 21 maart hun stem kunnen uitbrengen.

 

Voorzitter, we hebben de afgelopen 4 jaar vele miljoenen geïnvesteerd in onze stad. De grootste investering was voor de revitalisatie van zwembad Vondersweijde. Hoewel de discussie in de kern ging over de toekomst van het Oldenzaalse zwembad ging die feitelijk over geld. De restwaarde van 3,5 miljoen hing als een Zwaard van Damocles boven deze beslissing. Een grote afboeking van de restwaarde zou onze reservepositie in gevaar brengen. Vorige week was het D66 dat een zeer relevante opmerking hierover maakte, namelijk het principe van versneld afschrijven. Voor grondposities is dat de normaalste zaak van de wereld, maar waarom niet voor sommige gemeentelijke eigendommen. Waarom niet versneld afschrijven om jezelf sneller de mogelijkheid te geven te kunne vernieuwen. Zeker bij conjunctuur en trendgevoelige gebouwen als zwembaden, schouwburgen, etc. Wij zouden graag een discussie over versneld afschrijven starten om te kijken wat er mogelijk is. We begrijpen dat dit jaarlijks extra geld kost, maar het maakt toekomstige beslissingen veel eenvoudiger.

 

Maar het investeren houdt niet op bij het einde van deze raadsperiode. Sterker nog, om Oldenzaal klaar te maken voor de toekomst moeten we verder met investeren. Het begrip ontwikkelingsmaatschappij is al vaker gevallen, maar laten we nu in ieder geval doorpakken met een ontwikkelingsvoorziening. Als alles goed gaat verkoopt Oldenzaal spoedig twee grote aandelenpakketten wat ons ettelijke miljoenen zal opleveren. Wij willen voorstellen de opbrengst hiervan in een ontwikkelingsvoorziening te stoppen en daar jaarlijks geld aan toe te voegen.

 

Wij zouden als Oldenzaalse VVD dit geld op korte termijn willen benutten voor het slopen van de poot Vijfhoek-Deurningerstraat en op de lange termijn voor sloop van de hele vijfhoek. Maar ik kan mij goed voorstellen dat andere partijen hier andere zaken uit willen bekostigen. In plaats van dat nu uit te vechten, wil ik voorstellen dit fonds nu aan te maken en later vast te stellen wat we exact eruit bekostigen. Het hebben van een ‘eigen’ reserve, maakt veel toekomstige beslissingen eenvoudiger en met name sneller.

 

Voorzitter, we zijn kritisch op diverse zaken, maar uiteraard waarderen wij wel hetgeen er de afgelopen periode is uitgevoerd. Er had meer in gezeten, op sommige vlakken zelfs veel meer. Maar niettemin is er veel bereikt. Aan het einde van een periode komt dan natuurlijk de vraag: gaat dit College over naar de volgende klas. Maar voorzitter, zelfs bij een tien zouden wij dat advies nooit afgegeven...