Uitbreiding parkeerplaatsen Jumbo Kuipers? Wat ons betreft volmondig ja!

Uitbreiding parkeerplaatsen Jumbo Kuipers? Wat ons betreft volmondig ja!
Een interessante analyse in Tubantia vanochtend. "Het zwijgen heeft al te lang geduurd". Wij dachten dat dit over een heel ander actueel onderwerp ging, maar het bleek te gaan over de uitbreiding van de parkeerplaats bij Jumbo Kuipers? Het zwijgen doelt op de Oldenzaalse Gemeenteraad. Maar de Raad heeft helemaal niet gezwegen, want de Gemeenteraad heeft zich nog helemaal niet hoeven uitspreken. De Raad komt pas in actie wanneer het verzoek besproken wordt over de wijziging van het bestemmingsplan ter plaatse van 'Wonen' naar 'Parkeren'.
De voorlopende 'beschietingen' waren nog niet voor de Gemeenteraad bestemd. De deal tussen Kuipers en de WBO om de woningen te slopen is een private deal. De WBO is eigenaar van de woningen en heeft alle recht om woningen te slopen. Sterker nog, de komende jaren hebben we veel te veel sociale huurwoningen, dus een paar minder past prima in het beleid. Het College heeft besloten een onderzoek te laten verrichten. Voor ons was een onderzoek niet nodig, iedereen kan namelijk met het blote oog zien dat er te weinig parkeerruimte is en dat dit leidt tot gevaarlijke situaties.
Een deel van de Glindestraat steunt dit, maar een ander deel niet. Zij zijn bang dat meer parkeerplaatsen zorgen voor meer verkeer. Wij delen die mening niet, al zijn we wel voorstander van een nieuwe verkeersregulering, bijvoorbeeld door op de Glindestraat eenrichtingsverkeer toe te passen.
Het verkeerskundig onderzoek was wat ons betreft niet nodig. Een uurtje op het dak van Jumbo Kuipers tijdens een drukke zaterdag zegt genoeg. Het plan om het aantal parkeerplaatsen te verruimen komt van Kuipers zelf en zij nemen ook de kosten van uitbreiding voor hun rekening. Oog hebben voor verkeersproblemen en die ook willen oplossen getuigt van goed Noaberschap!
Dus mocht iemand het gevoel hebben dat de politiek tot nu toe teveel gezwegen heeft, dan verbreken wij bij deze ons 'stilzwijgen'. De Oldenzaalse VVD steunt de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen met 40! Dat is goed voor de buurt, voor de ondernemer en voor Oldenzaal!
Oh ja, nog een laatste kanttekening. In het artikel staat ergens genoemd dat "Kuipers zijn imperium verder mag uitbreiden". Imperium? Gewoon "goed lopende supermarkt" was voldoende geweest...