Welkom bij de VVD Oldenzaal

De VVD Oldenzaal vertegenwoordigt het liberale gedachtengoed in Oldenzaalse politiek. De VVD steunt ondernemende mensen die iets van hun leven willen maken. De VVD wil een kleine en effectieve overheid die zorgt voor een veilig Oldenzaal waar iedereen zo veel mogelijk de ruimte heeft voor eigen initiatief. De VVD werkt aan goede bereikbaarheid, gezonde financien, beperkt houden van de lokale lasten, een gezonde economie met zo veel mogelijk werkgelegenheid en een bruisende stad!

Oln'zel, du bis mie alles weerd!